همه چیز درباره تحقیقات بازار برای استارت آپها

تست عمه یا تست مامان تحقیقات بازار برای استارت آپها سال 1399 مدرسان استاد نقش آفرینی در دوره مهندس امیرحسین سرفرازیان  استاد سرکار خانم ندا صادقی استاد دکتر سعید میرواحدی استاد اطلاعات عمومی دوره تحقیقات بازار برای استارت آپها با تکیه بر تجربه 15 ساله مدرسان دوره بر حوزه تحقیقات بازار از برندهای بین المللی…

ادامه مطلب