سنجش رضایت مشتری CSAT

امتیاز رضایت مشتری چیست؟ امتیاز رضایت مشتری سطح رضایت جمعی مشتریان شما را با یک پرسش استخراج می کند. سوالات CSAT از مشتری می خواهند به رضایت ایشان از محصولات و خدمات یک برند و یا تجربه کلی ایشان از برند رتبه بدهند. پاسخهای مشتری معمولا به صورت طیف از به شدت ناراضی تا به…

ادامه مطلب