null

در مسیر حرفه ای تحقیقات بازار شدن 2

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

در مسیر حرفه ای تحقیقات بازار شدن

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

در مسیر حرفه ای تحقیقات بازار شدن 3

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

فارغ از اندازه کسب و کارها و در هرکجای دنیا

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

صنعت مشاوره مدیریت و ورود تازه واردان به قاره آرام

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

شرکت تبلیغاتی بریتانیایی و چندملیتی دبلیوپی‌پی

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

یک تخمین جهانی برآمده از تحقیقات صنعتی نشان می دهد

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

نسل Z و میلنیالها

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

کسب و کارهای B2B

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

چهار سنجه کلاسیک برند

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

پستهای اینستاگرامی با حداقل یک اموجی

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

null

فروشگاههای زنجیره ای مدرن

برای مشاهده جزئیات کلیک کنید >

رضایت مشتری

سنجش رضایت مشتری CSAT

سنجش رضایت مشتری CSAT چیست

یورومانیتور

یورومانیتور از سقوط بازار محصولات لوکس خبر می دهد

چشم انداز کاهش فروش صنعت لاکچری در سال 2020

Ray Poynter

اوضاع کارکنان تحقیقات بازار در دوران کرونا

مطالعه جهانی نیو ام آر درباره وضعیت کارکنان صنعت تحقیقات بازار پس از شروع همه گیری